Algemene voorwaarden en disclaimer

Deze website is eigendom van Stuivenberg nv.
Hierna Chris Keramiek genoemd.

Contactgegevens:
Stuivenberg nv – Chris Keramiek
Vrekkemstraat 86
9910 Ursel
Telefoon: 0477 84 22 91
Email: info@chriskeramiek.be
Ondernemingsnummer: B.T.W.- BE 0422 049 077

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Inschrijvingsvoorwaarden en betaling voor workshop

De inschrijving voor een workshop verloopt door op de website in te schrijven via het inschrijvingsformulier. Hiermee geef je ook aan akkoord te zijn met de voorwaarden. Je bent pas ingeschreven als je een bevestigingsmail ontvangt met verdere gevevens en instructies voor de betaling en het volledig bedrag voldaan is.

Als een workshop volzet is, kom je op de wachtlijst. Mocht er een plaats vrij komen, wordt er contact opgenomen.

Annulatievoorwaarden voor workshop

Annulering workshop door deelnemer (ongeacht de reden)

Bij annulatie door de deelnemer tot 4 weken op voorhand, wordt een administratiekost van 30 euro afgehouden en het saldo wordt teruggestort.

Bij latere annulatie en tot 2 weken op voorhand, wordt 50% teruggestort.

Bij nog latere annulatie, dus minder dan 2 weken op voorhand kan geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald worden.

Je kan een vervanger aanbrengen mits dit op voorhand duidelijk gecommuniceerd wordt via e-mail naar info@chriskeramiek.be. Het inschrijvingsgeld wordt onderling geregeld.

Annulering/verplaatsing van een workshop door Chris Keramiek

De workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de workshop geannuleerd worden. Mocht een workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
Chris Keramiek kan, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop, de datum van een workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Bij ziekte of verhindering van een docent kan Chris Keramiek een andere docent aanstellen of de aangeboden workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

Aansprakelijkheid

Tijdens een workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Chris Keramiek is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Chris Keramiek draagt de grootste zorg voor de gemaakte creaties van de cursisten, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor breuk of kleurverschil.
Goederen die na 1 jaar niet afgehaald zijn, worden automatisch eigendom van Chris Keramiek en er kan geen aanspraak meer op gemaakt worden.

Chris Keramiek is niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de workshop.

 

 

Beeldmateriaal

Foto’s en video’s mogen genomen worden en gedeeld worden op sociale media mits vermelding van Chris Keramiek.
Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Chris Keramiek het recht alle beeldmateriaal voor PR doeleinden te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Chris Keramiek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Chris Keramiek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Chris Keramiek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Chris Keramiek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Chris Keramiek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Intellectuele eigendomsrechten en Copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, keramiek werken in al zijn vormen, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Chris Keramiek of rechthoudende derden. Gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.